| GGZ & Jeugdzorg Vervoer

FB Vervoer is een vervoersdienst gevestigd in de stad Groningen. Kwaliteit staat bij ons zeer hoog in het vaandel. Wij zijn gespecialiseerd in vervoer van personen naar verschillende locaties in Nederland. Dit vervoer is laagdrempelig en geschied vanuit de (semi) gesloten instelling, begeleid wonen, zorginstelling of vanuit de Geestelijke Gezondheidszorg afgekort de GGZ.

GGZ en Jeugdzorgvervoer

De Vervoersdiensten van FB Veiligheidsdiensten/FB Vervoer.

Onze Vervoersdienst is een private vervoersdienst waarbij kwaliteit professionaliteit en eenvoud onze sleutelwoorden zijn. Hierbij staat de veiligheid en de begeleiding  van de cliënt centraal.

Doel

Wij willen graag een passend alternatief ontwikkelen voor zorg-vervoer en dit bieden in de GGZ, de reguliere zorg en de Jeugdzorg. Onze werkwijze is dat onze  vervoersdienst en onze zorgtaxi’s aansluiten bij de desbetreffende cliënt. Voorwaarde is dat deze cliënt goed wordt voorbereid op wat er te wachten staat en op adequate wijze begeleid en ondersteund wordt. Uiteraard is dit niet alleen voor de cliënten zeer prettig maar ook voor de naaste familieleden en betrokkenen wetende dat onze mensen die deel uitmaken van de begeleiding en de zorgtaxi dit met de volle overtuiging doen.

FB Vervoer levert diverse diensten richting Jeugdzorg, GGZ en verschillende instanties die daar nauw bij betrokken zijn. Hierbij is een onderscheid te maken tussen de gesloten Jeugdzorg/Psychiatrie en de zogenaamde open setting. 

Afhankelijk van de setting zetten wij afgestemd op de te vervoeren persoon de begeleiders in. Dit kunnen de ene keer een beveiligers en een begeleider zijn en de andere keer kan dit een combinatie met een GGZ verpleegkundige zijn. De éne keer spreken we over zorgvervoer en de andere keer over beveiligd vervoer. Vanzelfsprekend staat veiligheid, comfort voor de te vervoeren personen hoog op onze kwaliteitenlijst. Het streven bij onze vervoersdienst voor degene die vervoerd wordt dat dit eveneens laagdrempelig is en dat dit ook in het contact met hem of haar naar voren komt. Omdat wij het vervoer niet vanuit strafrecht doen maar veelal vanuit het civiel rechtelijke of de zorg maken wij geen gebruik van geweld- of dwangmiddelen en is het de bejegening en de-escalatie waar wij ons op concentreren. Omgevingsfactoren van de cliënt zijn zeer belangrijk en het is dus zeer goed mogelijk dat er iemand van de vaste begeleiding mee gaat. Voor alle doelgroepen voor wie wij het vervoer organiseren geldt dat dit vervoer door onze dienstverlening dat dit humaan gebeurd. De bejegening en interactie van FB Vervoer is altijd in overleg met de vaste begeleiders waarbij , als de omstandigheden het toelaten, wij de mogelijkheid bieden om een naaste mee te laten rijden en het vervoer zoveel mogelijk zittend en prikkel arm te laten plaatsvinden.

Ook ouders of verzorgers kunnen meerijden in onze daarvoor speciaal uitgeruste bus.De auto’s zijn neutraal van uitstraling en alleen voorzien van logo.

Spoedtransport of ondersteuning nodig?

Onze vervoersdienst is werkzaam in het Noorden en het Oosten van het land. Bij een spoedaanvraag kunnen wij met name in Groningen, Drenthe en Friesland binnen een uur tot anderhalf uur operationeel zijn. Door deze spoedtransporten kunnen we er zorg voor dragen dat uw cliënt snel opgehaald wordt en niet langer dan noodzakelijk moet wachten bij een overplaatsing van de ene instelling naar de andere of transport vanaf een politiebureau. De gevraagde transporten worden uitgevoerd door minimaal 2 begeleiders. Wij zijn uniform gekleed echter minimaal opvallend en zo neutraal mogelijk. Om binnen afzienbare tijd operationeel te zijn werken we met een consignatierooster waarbij er meerdere medewerkers 24 uurs diensten draaien.

(Zorg) begeleiding.

Wij leveren personeel met een pedagogische achtergrond voor (zorg) ondersteuning en  de uit te voeren werkzaamheden. De medewerkers van FB Vervoer zijn allemaal getraind in het omgaan met allerlei situaties en personen en in het omgaan met conflicten. Deze trainingen worden door instructeurs en (ex) politiemensen gegeven en zijn praktijkgericht waarbij de bejegening en tactische benadering voor ons van essentieel belang zijn.

Wij vervoeren:

  • Cliënten met psychiatrische aandoeningen.
  • Cliënten die verward en/of angstig gedrag vertonen.
  • Cliënten met verslavingsproblematiek.
  • Cliënten met een Rechterlijke Machtiging.
  • Cliënten met een In Bewaring Stelling.
  • Cliënten met ernstige verbale en non-verbale agressie.
  • Jeugd waarbij de ouders of voogden niet in staat zijn het vervoer te regelen.
  • Jeugd die in de gesloten jeugdzorg zit
  • Jeugd die vanwege problematiek of vluchtgevaar niet regulier vervoerd kunnen worden.

Voor alle doelgroepen voor wie wij het vervoer organiseren geldt dat dit vervoer door onze dienstverlening humaan gebeurd. De bejegening en interactie van FB Vervoer is gericht op de zogenaamde  herstel ondersteunende principes dat wil zeggen dat wij de mogelijkheid bieden om een naaste mee te laten rijden en het vervoer zoveel mogelijk zittend en prikkelarm te laten plaatsvinden.

Wij zijn eveneens 24 uur per dag te bereiken en inzetbaar.

Contact opnemen

Hebt u vragen of wilt u vervoer aanvragen? Mail of bel ons voor meer informatie!
Dit is uiteraard zonder verdere verplichtingen.

Contact opnemen

Hebt u vragen of wenst u een afspraak te maken? Mail of bel ons voor meer informatie!
Dit is uiteraard zonder verdere verplichtingen.